Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος που καθορίζει το νέο τηλεοπτικό τοπίο παραβιάζει το Σύνταγμα.