Το 2003 η αρχαιολόγος Χάιδω Κουκούλη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την επιστημονική ομάδα του Λάζαρου Πολυμενάκου, πραγματοποίησαν γεωφυσικές έρευνες, με σεισμικά στον τύμβο Καστά και τον επόμενο χρόνο δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα σε βρετανικό περιοδικό. Η ομάδα δούλεψε με την μέθοδο της σεισμικής τομογραφίας και κατέγραψε ότι υπήρχε μέσα.

«Το 2004 δεν ήμουν πια στην υπηρεσία. Είχα συνταξιοδοτηθεί την 31.12.1999. Η γεωφυσική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 1997-1998 είχε δώσει κάποια αποτελέσματα, τα οποία όμως δεν κριθήκαν τότε επαρκή. Τα πρώτα αποτελέσματα της  έρευνας έδειξαν ότι έπρεπε να συνεχισθούν οι γεωφυσικές μετρήσεις και να επαληθευθούν τα αποτελέσματά τους με δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές.
Η ομάδα των γεωφυσικών δούλεψε περαιτέρω τα δεδομένα της έρευνας στο εργαστήριο του Πανεπιστήμιου Πατρών με επικεφαλής τον καθηγητή Σ. Παπαμαρινοπουλο. Ένα μέλος μάλιστα της ομάδας  ο Λ. Πολυμενάκος τα συμπεριέλαβε στη διδακτορική  διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών με επιβλέποντα καθηγητή τον Στ. Παπαμαρινόπουλο. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2004 στο περιοδικό Archaeological Prospection συνοψίζει τα πρώτα  επεξεργασμένα αποτελέσματα της γεωφυσικής ερευνάς  τα οποία διαμόρφωσαν  ένα πρώτο  μοντέλο για την περαιτέρω έρευνα του τύμβου» είπε η αρχαιολόγος Χάιδω Κουκούλη.

Η κάτοψη του λόφου με τα σημεία από τα οποία έγιναν οι μετρήσεις περιμετρικά. Ο μαρμάρινος περίβολος, ο τάφος και οι χώροι του ήταν καταγεγραμμένα στην σεισμική τομογραφία
seismiki-tomografia-2.png

kasta-xartis-600x300.jpg
Όπως αναφέρεται στην μελέτη η μέθοδος της ακτινωτής τομογραφίας με την χρήση των σεισμικών, εφαρμόστηκε «σε τεχνητό λόφο (πιθανό τύμβο) στη θέση Καστά Μεσολακκιάς Σερρών στην περιοχή της Αρχαίας Αμφίπολης έγινε διερεύνηση για τη λιθολογική δομή και τον εντοπισμό αρχαιολογικών δομών στο εσωτερικό του λόφου.
Το περιβάλλον εφαρμογής αποτελείται από πιθανά κατάλοιπα κλασσικών ή ελληνιστικών κατασκευών σε μέτρια έως ασθενώς συνεκτικό εδαφικό υλικό μέγιστου πάχους 15m. Το γεωλογικό υπόβαθρο είναι στιφρή άργιλος και βρίσκεται σε μέσο βάθος 5.0 m. Η τοποθεσία βρίσκεται σε κοιλάδα, με μικρή μορφολογική κλίση.  Ερευνήθηκε έκταση κυκλικής διατομής με ακτίνα 90 m και πάχος 6-8 m».
untitled.png
Στη σεισμική τομογραφία φαίνεται καθαρά το πού βρίσκεται το ταφικό μνημείο και ποιες είναι οι διαστάσεις του.
Σύμφωνα με αυτή, το ταφικό οικοδόμημα έχει κατεύθυνση νοτιοδυτική – προς την αρχαία Αμφίπολη – και οι διαστάσεις του οικοδομήματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι 20 μέτρα μήκος, 5 μέτρα πλάτος, 5 μέτρα ύψος και περιλαμβάνει μια ράμπα – από την ανασκαφή αποδείχθηκε ότι είναι σκαλάκια – και ένα ταφικό μνημείο.
Η επιφάνεια που καλύπτει φθάνει τα 100 τ.μ. και το ύψος του τα 5 μέτρα, το οποίο είναι μέσα σε ένα τύμβο, ενώ ο μαρμάρινος περίβολος έχει μήκους 497 μέτρα.